OVERZICHT KEURMERKEN
UITLEG KEURMERK

Stichting Garantie Timmerwerk

Een 10-jarige verzekerde garantie op de productie van gevelelementen, kozijnen en ramen is inmiddels een vanzelfsprekende zaak voor de bedrijven die bij de Stichting Garantie Timmerwerk (SGT) zijn aangesloten. De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten heeft in 1982, in het verlengde van de kwaliteitsregelingen voor geveltimmerwerk, de KVT, het initiatief tot oprichting van het SGT genomen.

De basis voor de topkwaliteit die voor de SGT-gegarandeerde kozijnen geldt is de kwaliteitsverklaring op basis van de KVT'95 zoals deze voor de KOMO-certificatieregeling geldt. Alle bij het SGT aangesloten timmerfabrikanten zijn in het bezit van de vereiste kwaliteitsverklaringen en worden extern gecontroleerd door de inspecteurs van Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Voor het melden van schade of het indienen van claims kunt u terecht bij bovenstaand adres. Bij een schadeclaim krijgt de indiener van de klacht niet met de leverancier, maar rechtstreeks te maken met het SGT. Een bewuste keuze van het SGT om het vooroordeel dat garantieregelingen papieren regelingen zijn, te doorbreken.