OVERZICHT KEURMERKEN
UITLEG KEURMERK

Stichting keuringsbureau hout

SKH stelt zich ten doel de kwaliteitszorg in het bouwsegment en die sectoren waar hout en houtproducten worden toegepast en het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te vergroten. SKH is met name actief in hout, houtproducten, houtconstructies en houtgerelateerde producten.

De certificeringsprocedure die SKH na jarenlange ervaring heeft opgebouwd heeft veel bedrijfs- economische voordelen waardoor SKH- certificering één van de beste investeringen is die men zich kan denken.

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. Gaandeweg heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

In de loop der jaren is daardoor binnen SKH een enorme hoeveelheid kennis opgebouwd. Hout en bouw hebben voor ons geen geheimen meer. En vanwege de opgebouwde, grote diversiteit in kennis kunnen ook zaken die buiten de bouw- of houtsector vallen, onder de loep worden genomen. De certificeringsprocedures die SKH heeft geregisseerd aangaande afvalzakken en speeltoestellen zijn hiervan duidelijke voorbeelden.