OVERZICHT KEURMERKEN
UITLEG KEURMERK

NBvT

De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 250 timmerfabrikanten. De NBvT levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het bouwen in en met hout onder meer door het stimuleren van innovaties, het meewerken aan regelgeving en het bevorderen van kwaliteit voor de leden van de NBvT.

De NBvT is de promotor en begeleider geweest van een ingrijpend proces dat de van oorsprong ambachtelijke sector heeft omgevormd tot een moderne, industriële bedrijfs¬tak met een grote verscheidenheid aan producten, zoals gevelvullende elementen, com¬plete houtskeletbouwwoningen, puien, ramen, binnen- en buitendeuren, trappen, dakele¬menten en gelamineerde spanten.